در دومین روز از نشست های تجسمی فجر مطرح شد؛ رویکرد معاصر حقه مفقوده نظام آموزش هنر بازگشت Back
در دومین روز از نشست های تجسمی فجر مطرح شد؛
رویکرد معاصر حقه مفقوده نظام آموزش هنر/بررسی ضرورت بازنگری در شیوه آموزش هنر های تجسمی 
دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی عصر روز گذشته درتالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
به گزارش ستاد خبری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، بخش «کجا ایستاده ایم» در دومین روز خود به سخنرانی دکتر حامد کیا عضو انجمن جامعه ‌شناسی ایران و انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات و بررسی نسبت آموزش با خلاقیت در هنر های تجسمی اختصاص داشت.
مولف کتاب «شکل‌گیری سوژۀ سیاسی در دانشگاه پسا انقلابی»، سخنان خود را با موضوع «معاصریت پریشان در نظام آموزشی عالی هنر» و تمایز دو رویکرد هستی‌شناسی آموزش عالی هنر در ایران یعنی «تولید هنرمند آوانگارد» و«تربیت هنرمند معاصر» و طرح این سوال که چرا پدیدۀ معاصریت در نظام عالی آموزش هنر ایران دچار پریشانی و از هم گسیختگی است، آغاز کرد.
کیا با اشاره به اینکه به غیر از ادبیات و تاریخ هنر، هنر بصری شکلی پایدار و مسلط در ایران داشته است گفت: هنر بصری از نگارگری گرفته می‌شود و در دورۀ قاجاریۀ و مواجه نقاشان ایرانی، کمال‌الملک و شاگردان او، با آثار غربی، باعث تحول در هنر بصری ایران شد که این رویکرد در ادامه حرکت خود به تاسیس هنرستان هنرهای زیبا، در زمان پهلوی اول، منجر شد. اما آنچه در این میان به دغدغه‌ای جدید در هنر ایران تبدیل شد مفهوم «مدرن» ودر ادبیات آن زمان، «آوانگارد» بودن بود.
وی در ادامه بررسی شیوه های مختلف آموزشی در دوره های مختلف تاریخی «اصالت صورت بیانی هنر» به‌مثابه امر مدرن را مرکز اصلی تفکر و نظام آموزشی در دوره های آتی دانست و تصریح کرد: مدرن بودن و آوانگارد شدن در دوران پهلوی دوم با حمایت‌های سیاسی دربار همراه شد، اما یک چیز در این میان تبدیل به مرکزیتی شد، که تا امروز ساختار آموزش عالی هنر ایران است و آن هم بازتاب عینی رویدادها ی سیاسی و بازتاب شیوه ارتباط ایران با دیگر فرهنگ ها بوده.
این پژوهشگر در مرور هنر انقلاب و تغییر رویکرد جامعه هنری توضیح داد: بعد از انقلاب، دیگر هنرمند آوانگارد بودن جایگاه و اهمیت گذشته را نداشت و هنرمند مکتبی و انقلابی جایگاه ویژه ای پیدا کرد. اما این رویکرد هم با تغییر و تحول های سیاسی و به دنبال آن فرهنگی دوباره با دغدغه‌های آوانگاردگرایی پیوند خورد که البته پایه گذار آن دانشجو ها بودند. در این روند، نظام آموزش عالی هنر ایران به برنامه‌ای برای «تولید هنرمند آوانگارد» تبدیل شد که بر خلاف مفهوم «تربیت هنرمند معاصر» است.
کیا در خاتمه بازنگری در شیوه نظام آموزش عالی و منابع علمی، همسو شدن با جریان های روز و کاربردی را مهمترین اقدام در حوزه آموزش و ایجاد تحول در هنرهای تجسمی دانست و حضور افراد متخصص و دانشگاهی در راس اصولی بودن این تغییرات عنوان کرد.
نشست های تخصصی یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی روز پنجشنبه 18 بهمن ماه ساعت 18 با موضوع جامعه و خلاقیت در هنرهای تجسمی در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ادامه خواهد داشت.
تاریخ خبر:  1397/11/18